In my Opinion

Maximumtemperatuur:    7  °C.
Minimumtemperatuur:     2  °C.

02-02-2018

In my Opinion:

Vrijdag een dag met een gaatje. Zoals ik eerder zei in een van de blogjes van de afgelopen week. (Ik tuur nog even over de vlakte en vraag mezelf dan wel eens af waarom mensen zo negatief over de Oostvaardersplassen zijn).

Er wordt geroepen dat er een hek om heen staat, dat er verwaarlozing plaatsvind van de dieren. En als een boer zo zijn vee behandeld dat hij of zij gestraft wordt. Het hek dat staat er natuurlijk. Maar bijna datzelfde hek staat om alle natuurgebieden in Nederland. Ook in een land als Afrika en in de stad Nairobi staat een hek. En misschien niet altijd als een fysiek hek. Dat houd in dat de beesten ten alle tijden tegen een grens aanlopen waar ze niet door of overheen kunnen. En ja die staat er echt. Je wilt natuurlijk niet de leeuw, olifant, of edelherten konikpaarden en heckrunderen in je achtertuin hebben. In My Opinion. En de boer met zijn vee, de dieren in de Oostvaardersplassen zijn geen vee maar is wild. En dit gezegd te hebben komt de volgende lading negatieve berichten weer op gang. Wilde dieren! Dit zijn gefokte dieren. En deze dieren zijn hier uit gezet, zeggen dan een aantal mensen en organisaties. En ja zo is het balletje weer rond en gaan we weer opnieuw beginnen. De rechter heeft al diverse uitspraken over deze zaken gedaan. Maar terugkomend op de dieren die door sommige boeren in megastallen slecht zouden worden behandeld. Nee die doen het goed. In My Opinion. Maar goed ik dwaal weer even af van de Oostvaardersplassen, en ga terug.

Zijn er nou te veel grote grazers, of is het aantal wat er nu is genoeg. Volgens een bepaalde groep mensen en organisaties zijn het er teveel.. Veel te veel, en worden de dieren verwaarloosd. Terwijl er in diverse onderzoeken staat, die in de afgelopen jaren hebben plaats gevonden, dat er geen verwaarlozing plaats vindt (en hier zijn sommige mensen het natuurlijk niet mee eens). Ook hier zijn de afgelopen jaren door diverse organisaties en mensen die het er dus niet mee eens waren rechtszaken aangespannen. De rechter heeft gekeken naar de betrokken instantie en mensen. En hebben alle verslagen en onderzoeksrapporten mee genomen (verwaarlozen van dieren en de hoeveelheid grote grazers etc.). En tevens of de dieren bijgevoerd moesten worden. Iedere keer heeft de rechtbank aangegeven dat dit niet het geval is en dat er geen verwaarlozing plaatsvindt en dat dieren niet bijgevoerd hoeven te worden. Het aantal grote grazers wordt gereguleerd door de natuur, In My Opinion. Zie ook de documentatie hier over van de heer Han Ollf.  Het vaak vinger wijzen naar Staatsbosbeheer, en dan vooral naar de boswachters over het verwaarlozen en het moorden van dieren slaat in My Opinion kant nog wal. Ze zijn wel een hele makkelijke prooi geworden tegenwoordig met al het media geweld wat er in ons leven is, in My Opinion.

Er is door hogerhand, en dat was al jaren geleden door het Rijk, een beleidsplan gemaakt en uitgevoerd. En hier valt ook het aanmelden van de Oostvaardersplassen onder, voor beschermd natuurgebied de Natura2000. Het beleid en beleidsplan wat al jaren door hoge functionarissen wordt bekokstoofd en afgesproken is niks nieuws. Zo gebeurt dit al jaren. Het advies van de gewone man of vrouw op de werkvloer of in het veld of als onderzoeker wordt meestal niet gehoord. Of wordt vaak onder tafel geschoven. Er spelen in My Opinion vaak andere prioriteiten (Geld) of maatschappelijk belangen. Ook heeft het rijk afgesproken in 2015 / 2016 dat het beleid cq beheer over zou gaan naar de Provincie Flevoland. Dit werd door de Provincie Flevoland en velen tegenstanders en voorstanders van het beleid met beide armen ontvangen. Nu zou het gaan veranderen, of toch niet. Dat heeft ook de Provincie Flevoland heel hard geroepen dat het gaat veranderen. Maar de provincie was zeker even vergeten dat het een beschermt natuur gebied is Natura2000. En wat nog vreemder is dat de politieke partijen die jaren geleden het Oostvaarderswold plan afkraakte en afwezen zijn nu de grootste roepers dat het gebied de Oostvaardersplassen niet voldoet. Hmm dit ruikt naar politiek In My Opinion.  Maar inmiddels zijn er  door Provincie Flevoland vele onafhankelijke commissies samen gesteld en hebben er diverse onderzoeken plaatsgevonden. In My Opinion weggegooid belastinggeld die wij met z’n allen betalen voorstanders en tegenstanders. Omdat het gebied een Natura2000 gebied is mag en kan je niet zomaar iets veranderen. En de vraag blijft of je wel wat kan en wil veranderen.

Er was afgesproken dat deze commissie (commissie van Geel) het afgelopen jaar 2017 al met een definitief besluit zou komen. Over hoe het aantal grote grazers kan worden verkleind met natuurlijk de achterliggende gedachte om meer recreatie mogelijk te maken in het gebied. Ook hier blijkt maar weer eens hoe politiek in elkaar steekt. Er wordt van alles geroepen op Rijks en Provincie niveau. Maar doelstellingen uuh afspraken worden niet gehaald of niet nagekomen. En zo liegen en bedriegen ze de hele boel bij elkaar en moeten er weer allerlei onafhankelijk commissies in gesteld worden. Want ja, er is ook de wet Natura2000 en die veranderd niet. En dat wist de provincie natuurlijk niet. Die dachten wel even het een en ander te regelen. Minder grote grazers en meer recreatie. Volgens mij had door de provincie al velen malen eerder zaken in gang gezet kunnen worden als er goed over zaken was nagedacht. Maar ook hier zie je weer beslissingen vanachter een bureau en niet vanuit het veld In My Opinion. En volgens mij hebben de meeste van deze mensen nog nooit eens een week of veertien dagen meegelopen in het natuur gebied. Laat staan dat ze er misschien gewandeld hebben. Volgens de geleerden (commissie van Geel) komt er nu in het eerste kwartaal van 2018 een uitspraak wat er gaat gebeuren met de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Een ding is zeker Recreatie staat boven aan en ergens onderaan komen de dieren In My Opinion.

De uitvoerende instantie van dit beleid is Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer en de boswachters doen dus niks anders dan wat er in het beleid staat vastgelegd in My Opinion. Als ik naar alle rapporten kijk die je hier en daar zo kan inzien. Moet wel zeggen dat het wel hele taaie stof is om te lezen. Zeker als een simpel persoon zoals ik, die geen wetenschapper, bioloog. viroloog, etc. is. Maar de meeste documenten zijn dus online te lezen en kan je downloaden. Dat de natuur zichzelf regelt staat voor een deel vast en zijn in diverse voorbeelden te noemen in My Opinion. Dit is dan ook hoe ik het lees. Nogmaals ik ben geen wetenschapper en geen bioloog geen viroloog en ook geen natuurspecialist. Ik ben wel graag in de natuur om te genieten. Staatsbosbeheer hanteert ook het vroeg reactief beheer. Dit om onnodig leiden te voorkomen. Dit vind ik zelf een positief punt. Niemand hoeft onnodig te leiden en dus dieren ook niet. Terwijl het lijden van de dieren in de Afrikaanse savanne de normaalste zaak van de dag en wereld is. Ook daar is de selectie van de natuur heel hard. Het betekend in My Opinion, dan ook dat de hoeveelheid dieren gereguleerd wordt door de natuur. Hier is spraken van aanbod van eten en gegeten worden. En als het aanbod van eten er dus onvoldoende is zal er grote sterfte uit voortvloeien. Met aan de andere kant een explosie van groei omdat er ineens een overschot aan eten is.

Ook spelen de weersomstandigheden een belangrijke factor. Is er een strenge winter en was er weinig voedsel dan zal er een hoog sterftecijfer zijn. En een strenge winter is bijvoorbeeld ook waar we nu in zitten. Heel veel neerslag in de vorm van regen en veel wind. En als er dus in het afgelopen jaar 2017 een explosieve groei is geweest in de grote grazers. Door dat we bijvoorbeeld een aantal zachte winters hebben gehad en er voldoende eten was. Dan zal de natuur in 2018 op deze manier dus heel hard ingrijpen. En ook ik verwacht in My Opinion dat het een heel moeilijk en zwaar jaar zal worden voor de grote grazers. En ook voor alle andere dieren bijvoorbeeld de konijnen muizen. Door de hoge waterstanden raken ook deze beesten hun huisjes kwijt en staan zij bloot aan de grillen van de natuur. En zo zou het dus maar kunnen dat er van het voorjaar een grote sterfte is onder de jonge roofvogels die afhankelijk zijn van de muizen en konijnen In My Opinion.

Ik lees in de kranten dat vossen afgeschoten moeten worden want dit zijn de veroorzakers dat weide vogels terug lopen. En wolven die in ons land komen zijn ook niet veilig die vallen de schapen aan en moeten ook maar gelijk afgeschoten worden. En dan hebben we het nog niet over de vos die bij de kippen boeren langs gaat. De volgende dag staat er in de krant dat er door de vos en andere roofdieren minder teken zijn. Een goed teken In My Opinion. Ook staat er in de krant dat in bepaalde delen van het land de boeren moeten oppassen. Er is een muizen plaag op komst. Muizen worden gegeten door onder ander de vos en andere roofdieren. En als er dan ineens een wolf op de stoep staat dan maken mensen en andere instanties zich gelijk druk over de schapen en ander vee die de wolf kan doden. En moet de wolf dan ook maar gelijk afgeschoten worden. Dan zullen we het maar niet hebben over de mega stallen waar de beesten in zo kort mogelijke tijd vet gemest worden om vervolgens verkocht te worden aan allerlei lagen in der bevolking in My Opinion. Zullen we dan ook gelijk maar even alle honden die loslopen en dus niet aangelijnd worden in de natuur gebieden even afschieten. Die hebben namelijk de afgelopen jaren heel wat natuur ter dood veroordeeld in My Opinion.

Een ding is duidelijk, de mens is zo gek als een deur. Natuur mag geen natuur meer zijn er spelen veel te grote financiële belangen mee. Kijk ook maar even naar Lelystad Airport. Ik ben heel benieuwd wat er met al die 100.000 duizenden ganzen gaat gebeuren en de vliegende deur die regelmatig heen en weer vliegen tussen de weilanden in en om Lelystad Airport en de Oostvaardersplassen. Als de natuur dan eigenlijk niks mag kosten, waarom laten we de natuur dan niet zijn gang gaan? Natuur wordt op Rijks of Provincie niveau geregeld van achter een bureau. En dat lijkt me geen goede ontwikkeling in My Opinion. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

Mijn respect gaat uit naar alle Boswachters en vrijwilligers van de Oostvaardersplassen die zich dag en nacht inzetten voor de natuur. Natuur die wij als mens voornamelijk naar de klote helpen. Waar we vaak alle shit graag bij een ander neerleggen en vooral wijzen naar die beheerders. En misschien moeten we eens wat meer respect voor de natuur, beheerders, en elkaar hebben in zijn totaal. De natuur wordt ook gebruikt als grote afval dump plaats. En ook dit neemt ernstige vormen aan. Misschien moeten we zoals eerder gezegd hand in eigen boezem steken wij mensen zijn zo gek als een deur. Ik zelf ben ook een beetje gek. Ik zal met die gekte de positieve kracht uit de Oostvaardersplassen en Oostvaardersveld blijven halen. Om dit mooie stukje natuur te blijven beleven in My Opinion. Wat namelijk voor de één heel gewoon lijkt is voor de ander en hele uitdaging!

Even wat van me afschrijven en schrijven over de dingen om mij heen. Je hoeft het er niet mee eens te zijn maar laten we elkaar in elkaars waarde respecteren in My Opinion. Nogmaals alle respect voor de boswachters en alle vrijwilligers die zich dagelijks 24 uur per dag inzetten voor de natuur in dit knotsgekke land.

Groetjes, Casper (leven-met)

 

3 thoughts on “In my Opinion

 1. Mooi verhaal Casper.
  Alleen: “vroeg recreatief beheer”?
  Je bedoelt waarschijnlijk ‘vroeg-reactief beheer’

  1. Dank je wel Bart, en inderdaad bedoel ik vroeg reactief beheer.
   Bedankt dat je het even onder de aandacht hebt gebracht, zal het even aanpassen.
   Groet, Casper (leven-met)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *