¬†Leven-met…Fibromyalgie

Esculaap Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.

Fibromyalgie in het kort

Fibromyalgie betekent letterlijk¬† “pijn in bindweefsel en spieren”. Fibromyalgie veroorzaakt pijn, stijfheid en vermoeidheid, die chronisch zijn. Waardoor mensen met fibromyalgie precies klachten krijgen, is onbekend. In hun lichaam is niets te vinden dat de aandoening kan verklaren. Fibromyalgie is daardoor erg moeilijk vast te stellen. Er zijn geen medicijnen om de aandoening¬† te genezen. Wel kunnen de klachten verminderen met pijnstillers, matige beweging en rust.

Fibromyalgie is een niet-gewrichtsgebonden ziektebeeld. Kenmerkend zijn spierpijn en drukpijnlijke punten verspreid over het lichaam. De spierpijn wordt doorgaans heviger na inactiviteit of blootstelling aan kou. Het syndroom gaat vaak gepaard met verschillende algemene klachten zoals slaapstoornissen, vermoeidheid, spierstijfheid en hoofdpijn.

Etymologie

De naam fibromyalgie komt van ‘fibra’ (vezel), ‘mus’ (spier) en ‘algos’ (pijn) en betekent dus letterlijk ‘pijn van spieren en vezel(ig bindweefsel)’. Om onderscheid te maken met de ziektereumato√Įde artritis¬†wordt het ook wel weke-delenreuma genoemd. Bij fibromyalgie worden echter meestal geen ontstekingen gevonden.

Kenmerken van fibromyalgie

 • Diffuse pijn in de omgeving van de¬†gewrichten, met name op de aanhechtingsplaatsen van de spieren aan de pezen.
 • Stijfheid, met name ‘s ochtends (zo’n 1 a 2 uur) en na lange periodes staan, zitten of liggen in dezelfde houding.
 • Vermoeidheid.
 • Concentratiestoornissen en problemen met het¬†korte– en¬†langetermijngeheugen.
 • Eerder genoemde klachten nemen toe bij overbelasting; meestal nemen de klachten dan niet direct toe, maar vaak pas ‘s avonds of de volgende dag. De klachten nemen ook toe bij vocht, kou en vooral bij een combinatie van beide. Sommige pati√ęnten noemen ook spanningen als een factor die de klachten doet toenemen.
 • Slaapproblemen.
 • Bloedonderzoek¬†of¬†r√∂ntgenfoto‘s wijzen niet op een ziekteproces of abnormale slijtage. Fibromyalgie wordt dan ook meestal vastgesteld door een uitsluitingsdiagnose, wanneer alle onderzoeken andere aandoeningen hebben uitgesloten.[bron?]¬†Doorgaans ontstaan de klachten spontaan en verergeren ze geleidelijk aan. Ook in een later stadium is er niets dat wijst op een slijtageproces, ontstekingen of andere beschadigingen in het lichaam.

Epidemiologie

Fibromyalgie komt bij 1 tot 2 procent van de bevolking voor. Volgens schattingen van onderzoekers wordt bij 5 tot 15 procent van de nieuwe pati√ęnten op een¬†reumatologische¬†kliniek de diagnose¬†fibromyalgie¬†gesteld. Fibromyalgie komt het meest voor bij vrouwen (ongeveer 90 procent van de pati√ęnten is vrouw). Het syndroom openbaart zich meestal tussen het 25e en 40e levensjaar.

Controverse

De wereldgezondheidsorganisatie heeft fibromyalgie als aandoening opgenomen in het ICD-10.

De status als ziektebeeld is omstreden, en er bestaat nog geen consensus over aanwijsbare, niet-subjectieve lichamelijke afwijkingen. De hypothese van J.A. Bauer[2]¬†dat fibromyalgie veroorzaakt wordt door perifere zenuwbeknellingen is nog jong, en daardoor – ondanks een ogenschijnlijk hoog succespercentage na chirurgische behandeling – niet algemeen geaccepteerd door de medische gemeenschap. De werkdiagnose wordt daarom¬†per exclusionem¬†gesteld, dat wil zeggen door het uitsluiten van andere oorzaken als bron van de klachten. Met MRI is een verband aangetoond tussen fibromyalgie en intensivering van de activiteit in die gebieden van de hersenen die verantwoordelijk zijn voor de pijnervaring. Bij dezelfde pijnprikkels bleek deze activiteit bij fibromyalgiepati√ęnten groter dan bij gezonde vrijwilligers.[3][4]¬†Dit lijkt erop te duiden dat bij fibromyalgie de verwerking van (pijn)prikkels door het centraal zenuwstelsel gestoord is, een toestand die ook wordt aangeduid als centrale sensitisatie.

Fibromyalgie wordt beschouwd als een controversi√ęle diagnose omdat er onvoldoende wetenschappelijke consensus bestaat over zijn oorzaak (oorzaken).[5]¬†Een aantal medici is van mening dat fibromyalgie geen ziektebeeld is omdat er geen zichtbare abnormaliteiten vast te stellen zijn bij het klinisch onderzoek en omdat er (nog) geen (erkende) objectieve diagnostische laboratoriumtests zijn.[5][6]

Mogelijke oorzaken

De oorzaak voor fibromyalgie is volgens gangbare medische normen nog niet bekend. Een studie uit 2003 suggereerde een verband met verstoring van de neuro-endocriene functies.[7]

Enkele andere mogelijke oorzaken die in de literatuur worden genoemd zijn:

 • Langdurige psychische stress of fysieke overbelasting
 • Een virale of bacteri√ęle infectie
 • Een zware bevalling
 • Erfelijkheid. Fibromyalgie komt soms in dezelfde families, als een soort “cluster”, voor.[8]¬†De thans geldende gedachte is echter dat fibromyalgie niet erfelijk is.

Amerikaanse neurowetenschappers onderzochten de huid op de handen van een kleine groep fibromyalgie-pati√ęnten en van een controlegroep. Ze zagen bij fibropati√ęnten een zeer grote hoeveelheid van een specifiek type zenuwvezels, genaamd arteriool-venulen. Dit kan de oorzaak zijn van spierpijn en andere pijn en ook van oververmoeidheid, meent neurowetenschapper Frank L. Rice (2013).[9][10][11]¬†De onderzochte groep was te klein voor definitieve uitspraken.

Behandeling

Pijnstillers

In de meeste gevallen zal de¬†huisarts¬†of¬†reumatoloog¬†zo mild mogelijk zijn in het voorschrijven van pijnmedicatie, veelal¬†paracetamol¬†en/of een¬†NSAID¬†zoals¬†ibuprofen.¬†Morfine¬†of andere opiaten worden bij fibromyalgie zelden of nooit voorgeschreven en een positief effect daarvan op de klachten is alleen bij een ernstige vorm van fibromyalgie vastgesteld. Lyrica wordt tegenwoordig wel veel voorgeschreven aan fibromyalgiepati√ęnten.

Antidepressiva

In sommige gevallen brengen zorgvuldig gekozen¬†antidepressiva¬†verlichting.[12]¬†Meestal worden deze gegeven in een dosis die lager is dan welke men geeft aan pati√ęnten met een depressie. Het zoeken naar een geschikt antidepressivum kan wel enige tijd in beslag nemen. Als eerste keus probeert men steeds¬†amitriptyline, dat goede karakteristieken bezit bij fibromyalgie, maar soms pas na twee tot vier weken weken werkt.

Cognitieve gedragstherapie

Een belangrijke benadering in de behandeling is het leren omgaan met de¬†chronische pijn, daar er geen genezend medicijn is. Hiervoor moet de pati√ęnt eerst inzicht krijgen in de complexe samenhang van de vele factoren van de pijnklachten. Met dat inzicht kan de pati√ęnt leren meer controle over de pijn te krijgen. Deze benadering neemt de pijn niet weg, maar zorgt wel dat de impact van de pijn vermindert.

Bewegingstherapie

“Graded Activity” – Deze behandeling gaat uit van langdurige overbelasting als oorzaak. Doel is eerst de belasting in balans te brengen met de belastbaarheid of draagkracht van de pati√ęnt om dan door geleidelijkeconditietraining¬†de belastbaarheid weer op te bouwen. Hoewel het niet het hoofddoel is, kan bij sommige pati√ęnten de pijn beter hanteerbaar worden door de verbeterde conditie.

Leren omgaan met stress

Daar psychische stress leidt tot verhoogde spierspanning, kan een positief effect worden bemerkt als een pati√ęnt beter leert omgaan met psychische stress en lichamelijke spierspanning. Ontspanningsoefeningen maken daar deel van uit en zorgen dat de spieren zich ontspannen en kunnen herstellen.

Alternatieve behandelingen

Acupunctuur

Er is √©√©n klinisch onderzoek gedaan, dat enig effect op moeheid en pijnklachten laat zien middels¬†elektro-acupunctuur.[13]¬†De studie, met 50 pati√ęnten waarvan 25 in de behandelgroep, was echter te klein voor definitieve uitspraken. Ook zijn er twijfels over de studie-opzet. In de¬†traditionele Chinese geneeskunde¬†wordt bij de behandeling van fibromyalgie gebruikgemaakt van diverse technieken en kruiden, die in China als geneesmiddelen worden gezien.¬†[14]

Guaifenesine

Een alternatieve behandeling van fibromyalgie met guaifenesine werd in de jaren 1990 door de Amerikaanse Dr R. Paul St. Amand voorgesteld. Guaifenesin zou helpen omdat het overtollig fosfaat uit het lichaam kan verwijderen. Dit “guaifenesin protocol” is echter niet door de Amerikaanse¬†Food and Drug Administration¬†erkend, en uit een klinische studie in 1996 bleek dat er geen gunstig effect aan het gebruik van guaifenesine kon toegeschreven worden[15]. In een commentaar op die studie suggereert dr. Bennett dat het gunstige effect bij sommige pati√ęnten waarschijnlijk te danken was aan een “placeborespons” uitgelokt door het enthousiasme en de overredingskracht van dr. St. Amand.

Soms kan guaifenesine dankzij het spierrelaxerend effect wel helpen bij het verlichten van de pijnklachten bij fibromyalgie.

Chirurgie

Een Duitse arts, Johann Bauer, is van mening dat fybromyalgie veroorzaakt wordt door beknelling van perifere zenuwen, met name in de ledematen, en daarmee een variant zou zijn op het¬†Carpaal Tunnel Syndroom.[2]¬†Hij stelt dat de beknelling operatief verholpen zou kunnen worden. Deze arts beweert dat 93% van inmiddels 5000 pati√ęnten na operatie verlichting van de pijnklachten heeft ervaren (41%) of zelfs geheel van de pijn verlost kon worden (52%),[16]¬†maar wetenschappelijk bewijs hiervan ontbreekt. De¬†Vereniging tegen de Kwakzalverij¬†dringt sterk aan niet met deze man in zee te gaan.[17]

Bron: Wikipedia