Maximumtemperatuur:¬† ¬† ¬† 7¬† ¬įC.
Minimumtemperatuur:¬† ¬† ¬† -1¬† ¬įC.

07-12-2018

De grote grazers:

De grote grazers van de Oostvaardersplassen. Inmiddels zijn we weer aanbeland in de wintermaanden van 2018 / 2019 en kunnen we zeggen dat er veel te doen is geweest en nog steeds is over de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Maar ook de Boswachters van de Oostvaardersplassen hebben het afgelopen jaar het behoorlijk te voortduren gehad. Pas sinds een drietal jaren ben ik zelf intensief betrokken bij het gebied als hobby fotograaf en tevens om een stuk afleiding te hebben in verband met mijn medische beperking. En zo heb ik de afgelopen drie jaar het gebied proberen vast te leggen zoals ik dit zie.

Ik zie een prachtige natuur waar een ieder op zijn of haar manier van kan genieten. Ik gebruik het woordje (kan) genieten, omdat er ook mensen zijn die zich op een een of andere manier vast bijten in een bepaalde tunnel visie. En die als extreme dieren activisten door het leven gaan. Met als gevolg het bijvoeren van de grote grazers hekken die kapot geknipt werden. Edelherten die langs de A6 liepen. Damwanden / sluizen die stuk gemaakt werden. En ook de doods bedreigingen aan het adres van diverse boswachters van de Oostvaardersplassen.

Tja te gek voor woorden eigenlijk. De afgelopen drie jaar heb ik diverse rapporten van twee vaste ecologen / biologen van de oostvaardersplassen gelezen. En dat is geen makkelijke opgave als je geen ecoloog of bioloog bent. Aangezien er in vele ecologische termen wordt geschreven. En dat is niet altijd even duidelijk voor mij wat er dan bedoeld wordt. Maar goed de Oostvaardersplassen wordt door een aantal extremen groeperingen of inmiddels grote stichtingen, bestempeld als mislukt project en dan druk ik het even netjes uit. Aangezien ik mij zelf niet wil verlagen tot een aantal uitspraken van deze groepen of stichtingen.

Maar hoe zie ik zelf nou dit prachtige gebied. Zoals ik al eerder heb gezegd zie ik dit gebied als een prachtige natuur, waar de dieren hun eigen gang kunnen en mogen gaan. Ze zelf keuzes kunnen maken binnen hun eigen groepjes of groepen. Natuurlijk hebben zij geen keuze gehad in het gebied. Nee ze zijn er door mensen handen in gezet dat lijkt me duidelijk. Maar wel met een bepaald doel en dat is begrazing ten behoeven van de ganzen en andere soorten vogels.

Zodat het gebied niet kon dicht groeien. En dat is met zekerheid aan te geven het is niet dicht gegroeid. En dat was volgens mij ook de bedoeling. Niet alleen voor de omliggende landerijen boerderijen maar ook voor de vogels in het oostvaardersplassen gebied.

En zo werden de grote grazers de afgelopen 10 jaar in aantallen maar groter en groter. Werd er dan niks gedaan om die aantallen te beperken. De afspraak van de afgelopen tien jaar was de natuur de natuur te laten. En eigenlijk niet ingrijpen. Maar Let Op! Vanuit Staatsbosbeheer is er toen aangegeven om vroeg reactief beheer uit te voeren. Dit houd in niks anders dan de zieken en zwakke dieren vroegtijdig uit hun lijden te verlossen als zij de winter niet doorkomen. En dit gebeurde dan ook veelal tijdens de winter maanden. En in de afgelopen tien jaar, hebben we eigenlijk geen echte strenge winters meer gehad.

Dus kon de populatie van de grote grazers uitgroeien tot  boven de 5200. Tja en afgelopen winter 2017 /2018 was er dan ook een heel groot probleem. En dit werd ook gelijk een maatschappelijk probleem. Het grote aantal sterfte of wel afschot maakte van menig mens een dieren extremist. En daar vindt ik, gaat het mis. De sterfte was een grote natuurlijke selectie van de natuur. In het voorjaar, zomer en najaar moeten de grote grazers zich vol vreten om de wintermaanden door te komen. En dat is voor een groot aantal niet gelukt en heeft de recht van de sterkste gesproken. Dit is zoals de Oostvaardersplassen bedoeld zijn, wilde dieren laten leven zonder al te veel ingrijpen van de mens.

En dan hoor ik al weer op de achter grond de extreme bijvoerbrigade  roepen, het is geen wild er staat een hek om heen en je moet de beesten bijvoeren en het is geen Afrika etc etc. Nou ben ik zelf ook in Afrika geweest en dus ook in de wild parken. Waaronder Nationaal park Amboseli, Masai Mara Natuurpark, Nationaal park Tsavo East, en nog velen meer. Maar ook hier staan wel degelijk hekken, en onneembare kloven voor de dieren. Niet voor allemaal natuurlijk, er zijn ook dieren die wel een bepaalde ogenschijnlijke onneembare kloof nemen. Neem de jaarlijkse gnoe trek waar 10.000 duizenden het jaarlijks niet halen. Is dit te vergelijken met de Oostvaardersplassen ja ik vindt van wel. Ook daar in Afrika worden door de de droogte en uiteindelijk de natuurlijke selectie een groot aantal heen gezonden naar betere oorden. Hoop ik dan.

Maar de grote Afrikaanse savanne is toch niet te vergelijken, nou waarom niet. Op een ding niet en dat is de grote of wel het oppervlakte. Maar voor de rest spelen ook in de oostvaardersplassen net zoveel natuurlijke processen als op de vlakte van de Afrikaanse savanne. Met uitzondering van natuurlijke predatoren. Maar die predatoren hebben we eigenlijk ook hier. En dat is de predator met het geweer. Maar ja er is nou eenmaal een groep met mensen die het Oostvaardersplassen gebied zien als een grote dierentuin met een heel hoog aaibaarheids-gehalte. Is dit verkeerd ja en nee. Als het een dierentuin geweest zou zijn dan zouden er nog veel meer hekken staan. Want je gaat niet graag los lopen tussen de leeuwen, tijgers en ander verslindend wild toch. Maar goed zo is de oostvaardersplassen niet bedoeld. De opzet was de natuur zijn gang laten gaan en waar nodig het vroeg reactief beheer toe te passen. En dat hebben de boswachters van de oostvaardersplassen ook alle jaren gewoon gedaan met heel veel respect voor de dieren en de natuur.

Als ik dan als leek kijk naar de oostvaardersplassen. En ook ik heb de grote aantallen grote grazers zien stijgen de afgelopen jaren. Had er dan niet eerder ingegrepen moeten worden. Tja dat blijft een dilemma denk ik als je de natuur zijn gang wil laten gaan moet je dus zo min mogelijk ingrijpen. Maar als je niks doet wat dan. En dat niks doen is natuurlijk ook niet helemaal waar aangezien er wel vroeg reactief beheer wordt toe gepast. Maar goed daar waren ineens de bijvoergekkies en consorten. Dat je ergens voor (wild) wil staan, en gaan is een mooie gedachte en ook goed als je iets duidelijk wilt maken.

Maar blijf wel binnen de normen en waarden van zoals de meeste van ons zijn opgevoed. Helaas hebben we de afgelopen periode genoeg in de kranten en op het sociale media gezien. Over de vele bedreigingen en doods bedreigingen naar de boswachters en Staatsbosbeheer. Ja en ook ik werd het afgelopen jaar niet helemaal gevrijwaard van deze gekke mensen. De commissie van geel is in het leven geroepen om de oostvaardersplassen te gaan resetten. Een commissie die zich heel erg heeft laten lijden door de maatschappelijk onrust rondom de Oostvaardersplassen. Zo zie ik het althans.

Er wordt nu flink ingegrepen in het aantal grote grazers. Zo moeten er ongeveer een 130 tal konikpaarden worden weggehaald en er moeten meer als 1500 edelherten worden afgeschoten. En dat is heel wrang. Dit is wat de bijvoergekkies voor elkaar hebben gekregen. Alleen hadden zij zelf gehoopt, daar ga ik van uit dat de uitvoering hiervan toch wat anders had gelopen. Maar ja wie het onderste uit de kan wil krijgt soms de deksel op zijn neus. En het blijft toch ook wel vreemd dat er jaarlijks op de Veluwe een groot afschot plaats vind en je daar eigenlijk helemaal niets over hoort door deze bijvoergekkies. Maar ja dat is een ander verhaal. Maar goed er wordt inmiddels een nieuwe koers uit gestippeld door de commissie van geel en de provincie Flevoland. En ook nu is Staatsbosbeheer de lul. Zoals er al weer in de vele berichten te lezen is in de media. En worden de bedreigingen weer opgevoerd en wordt er gedreigd met grof geweld. En zo wordt de druk op de boswachters en Staatsbosbeheer weer opgevoerd.

In een woord, dat gaat eigenlijk niet. Het is misselijk makend te gek voor woorden, belachelijk en asociaal. De boswachters en Staatsbosbeheer zijn nou eenmaal uitvoerders, en moeten zich schikken in een groot politiek spel. En we weten allemaal hoe politiek in elkaar steekt daar worden hele vieze spelletjes gespeeld. En wordt er naar burgers of medewerkers geluisterd als het gaat om politieke besluiten of provinciale besluiten. Nou 1 + 1 = 2 toch. Helaas zitten er bepaalde mensen in de politiek die het allemaal beter weten. De rapporten van geleerden biologen en ecologen worden naast hun neer gelegd. En bewandeld de politiek dus hun eigen weg. Met eventueel alle gevolgen van dien.

Wat staat er te gebeuren met de Oostvaardersplassen. Zoals deze de afgelopen jaren was kunnen we vaarwel zeggen. Naar mijn inziens is de eerste aanzet door de Provincie gezet om het gebied verder te ontwikkelen voor de toerisme. En om meer centjes in het laatje te krijgen. Is dit een goede zaak ik weet het niet de toekomst zal het uitwijzen. Een ding is zeker in Nederland is echt wilde natuur niet mogelijk. Omdat we liever het aaibaarheid gehalte hoog willen houden.

Nu wordt door de vele media aandacht al weer heel wat mensen tegen elkaar opgezet. En zo zouden de boswachters moeten weigeren om de edelherten te gaan schieten. Zo niet dan staan er al weer heel wat acties in de planning. Ik hou me hart vast voor de aankomende periode. Ik wens Staatsbosbeheer en vooral de boswachters van de Oostvaardersplassen heel veel sterkte en moed voor de aankomende periode. Ik blijf van mening dat deze boswachters en overige collega’s het hart op de juiste plaats hebben zitten. En wil hun bedanken voor het tomeloze geduld wat zij kunnen opbrengen en correctheid bij het uitleggen en uitvoeren van het zeer gevoelige onderwerp Oostvaardersplassen. Deze boswachters verdienen in mijn ogen allemaal een grote pluim.

Bedankt voor het lezen en kijken naar dit lange verhaal.

Groetjes, Casper (leven-met)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *